Manylion y mater

Update on Welsh Government funding for schools

To outline to the Committee the proposal for distributing the additional £1m allocated to secondary schools in the 2021/22 budget.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/03/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Yr wybodaeth ddiweddaraf am gyllid Llywodraeth Cymru i ysgolion

Description (Welsh): Amlinellu i'r Pwyllgor y cynnig ar gyfer dosbarthu'r £1m ychwanegol a ddyrannwyd i ysgolion uwchradd yng nghyllideb 2021/22.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Update on Welsh Government funding for schools