Manylion y mater

Update on the Implementation of the Local Government & Elections Act

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 24 Maw 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ynghylch gweithredu’r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau

Description (Welsh): Hysbysu’r pwyllgor am y gwaith sy’n cael ei wneud i weithredu’r Ddeddf.

Agenda items