Manylion y mater

Family Absence for Members of Local Authorities (Wales) (Amendment) Regulations 2021.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 24 Maw 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Rheoliadau Absenoldeb Teuluol ar gyfer Aelodau Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygio) 2021.

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y cynnydd yn hawl absenoldeb mabwysiadwr ar gyfer Aelodau.

Agenda items