Manylion y mater

Member Development & Engagement

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 24 Maw 2021 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad ar Seminarau, Sesiynau Briffio a Gweithdai Aelodau

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ynghylch y digwyddiadau ymgysylltu a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Agenda items