Manylion y mater

Update on the Implementation of the Local Government & Elections Act 2021

To apprise the Council of ongoing implementation of the Act.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/03/2021

Angen penderfyniad: 1 Ebr 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Diweddariad ynghylch gweithredu’r Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021

Description (Welsh): Hysbysu’r Cyngor am y gwaith sy’n cael ei wneud i weithredu’r Ddeddf.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Update on the Implementation of the Local Government & Elections Act,