Manylion y mater

Delivery of aspects of the Capital Programme through a Measured Term Contract

To set out the proposed procurement route for aspects of building work relating to the Councils Capital programme.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Maw 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cyflawni agweddau ar y Rhaglen Gyfalaf drwy Gontract Tymor Penodol

Description (Welsh): Nodi’r llwybr caffael arfaethedig ar gyfer agweddau ar waith adeiladu sy’n berthnasol i raglen gyfalaf y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Delivery of aspects of the Capital Programme through a Measured Term Contract