Manylion y mater

Directors Annual Report

To consider the draft report prior to consideration at Cabinet.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 27 Mai 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwyr

Description (Welsh): Ystyried yr adroddiad drafft cyn iddo gael ei ystyried gan y Cabinet

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Directors Annual Report