Manylion y mater

Highway Asset Management Plan

To receive an update on how Flintshire County Council manages the maintenance of its highways to fulfil its statutory obligations.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 09/03/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Mai 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd

Description (Welsh): Cael y wybodaeth ddiweddaraf am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn rheoli gwaith cynnal a chadw eu priffyrdd er mwyn bodloni eu rhwymedigaethau statudol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Highway Asset Management Plan