Manylion y mater

Risk Management Update

To endorse the Risk Escalation Protocol within the risk management framework.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 09/03/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 24 Maw 2021 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad Rheoli Risg

Description (Welsh): I gefnogi’r Protocol Uwchgyfeirio Risg o fewn y fframwaith rheoli risg.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Risk Management Update