Manylion y mater

Public Sector Internal Audit Standards

To inform the Committee of the results of the annual internal assessment of conformance with the Public Sector Internal Audit Standards (PSIAS).

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 12/02/2021

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 24 Maw 2021 by Pwyllgor Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol

Adran: Governance

Title (Welsh): Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am ganlyniadau’r asesiad mewnol blynyddol mewn perthynas â chydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Public Sector Internal Audit Standards