Manylion y mater

Certification of Grants and Returns 2019/20

To inform Members of the grant claim certification by Audit Wales for the year ended 31 March 2020.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 2 Meh 2021 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Tystysgrif Grantiau a Ffurflenni 2019/20

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o'r ardystiad hawl grant gan Archwilio Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Certification of Grants and Returns 2019/20