Manylion y mater

Food Poverty

To provide an update on the Council strategy for food poverty.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Maw 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Tlodi Bwyd

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar ddull ac ymateb y Cyngor i dlodi bwyd a mentrau i sicrhau fod cynnydd yn dal i ddigwydd ac yn gynaliadwy.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Food Poverty