Manylion y mater

School Modernisation

To seek approval to commission contractors and enter into a two Stage Design and Build Contract for proposed projects at Ysgol Croes Atti, Y Fflint & Drury County Primary school.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Maw 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Moderneiddio Ysgolion

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i gomisiynu contractwyr a ffurfio Contract Dylunio ac Adeiladu dau gam ar gyfer prosiectau arfaethedig yn Ysgol Croes Atti, Y Fflint ac ysgol gynradd Drury.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Modernisation