Manylion y mater

Town Centre Regeneration

To provide a review of the major economic challenges facing small towns and an update on the work undertaken so far to deliver the strategic approach to regenerating town centres.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Mai 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adfywio Canol Trefi

Description (Welsh): Bydd yr adroddiad yn darparu adolygiad o’r prif heriau economaidd sy’n wynebu trefi bach a’r wybodaeth ddiweddaraf ar y gwaith a wnaed hyd yma i ddarparu gweithio mewn ffordd strategol i adfywio canol trefi a gytunwyd yng nghyfarfod y Cabinet ar 17 Mawrth 2020.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Town Centre Regeneration