Manylion y mater

Pay Policy Statement for 2021/22

All local authorities are required to publish their Pay Policy Statement by April annually. The Pay Policy Statement presented within this report is the ninth annual Statement published by Flintshire County Council.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Angen penderfyniad: 16 Chwe 2021 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Datganiad Polisïau Tâl ar Gyfer 2020/21

Description (Welsh): Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r nawfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Updated Pay Policy Statement for 2020/21