Manylion y mater

Hwb Digital Programme

To provide an update on the Hwb Digital Programme and the outcome of the assessment to identify the levels of access to devices and broadband for learners across Flintshire

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Rhaglen Ddigidol Hwb

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Ddigidol Hwb a chanlyniad yr asesiad i nodi lefelau mynediad i ddyfeisiau a band eang i ddysgwyr ar draws Sir y Fflint

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Hwb Digital Programme