Manylion y mater

School Attendance and Exclusions

To provide the Committee with an update on learner attendance and exclusions for Flintshire Schools

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Presenoldeb mewn Ysgolion a Gwaharddiadau

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am bresenoldeb a gwaharddiadau dysgwyr ar gyfer Ysgolion Sir y Fflint

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Attendance and Exclusions