Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2021/22 Policy

To present the Council’s draft policy on Minimum Revenue Provision for recommendation to Council.

 

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Chwe 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a’r strategaeth cludiant rhanbarthol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2021/22

Description (Welsh): Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion. Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision - 2021/22 Policy