Manylion y mater

Recovery Strategy Update (CH&A)

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio, Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s).

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Recovery Strategy Update (CH&A)