Manylion y mater

Recovery Strategy (Planning, Environment & Economy Portfolio)

To provide oversight on the recovery planning for the Committee’s respective portfolio(s).

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Diweddariad Strategaeth Adferiad (Portffolio Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Description (Welsh): Darparu goruchwyliaeth ar gyfer cynllunio adferiad ar gyfer portffolio(s) y Pwyllgor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Recovery Strategy (Planning, Environment & Economy Portfolio)