Manylion y mater

Economic Recovery

To update members on the major transitions and on the regional and local responses being established.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adferiad Economaidd

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar newidiadau mawr ac ar ymatebion rhanbarthol a lleol sy’n cael eu sefydlu

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Economic Recovery