Manylion y mater

Town centre regeneration

To update members on the current challenges facing town centres and to set out regional and local responses being put in place.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Mai 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adfywio Canol Trefi

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar yr heriau sy’n wynebu canol trefi ac i nodi ymatebion rhanbarthol a lleol sy’n cael eu gweithredu.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Town centre regeneration