Manylion y mater

Annual Audit Summary for Flintshire County Council 2019/20

To receive the Annual Audit Summary from the Auditor General for Wales and note the Council’s response.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Chwe 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Crynodeb o Archwiliad Blynyddol Cyngor Sir y Fflint 2019/20

Description (Welsh): I dderbyn Crynodeb o’r Archwiliad Blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodi ymateb y Cyngor.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Annual Audit Summary for Flintshire County Council 2019/20