Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

To present, for recommendation to Council, the Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2021/22, the HRA Business Plan and the summary 30 year Financial Business Plan.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 11/02/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 16 Chwe 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cynllun Busnes Ariannol 30 Blynedd y Cyfrif Refeniw Tai (HRA

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno, er argymhelliad y Cyngor, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2021/22, Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a chrynodeb o’r Cynllun Busnes Ariannol 30 blynedd.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan