Manylion y mater

Schools Covid Lessons Learned & Risk Assessments

To consider the lessons learnt by Schools during the emergency situation and the risk assessments being completed.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 28 Ion 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Gwersi Covid y mae Ysgolion wedi’u Dysgu ac Asesiadau Risg

Description (Welsh): I ystyried y gwersi y mae ysgolion wedi’u dysgu yn ystod y sefyllfa argyfyngus, a’r asesiadau risg sy’n cael eu cwblhau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Schools Covid Lessons Learned & Risk Assessments