Manylion y mater

Strategic Housing and Regeneration Programme (SHARP) Update Report

To update Scrutiny on progress of the Council’s SHARP housebuilding programme to date.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Ion 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai ac Adfywio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Adroddiad Cynnydd y Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP)

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu ar Raglen Tai ac Adfywio Strategol y Cyngor

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Strategic Housing and Regeneration Programme (SHARP) Update Report