Manylion y mater

External Regulation Assurance

To endorse the summary of all external regulatory reports received during 2019/20 along with the Council’s responses.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 24 Maw 2021 by Pwyllgor Archwilio

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Sicrwydd Rheoleiddio Allanol

Description (Welsh): Cefnogi’r crynodeb o’r holl adroddiadau rheoleiddio allanol a dderbyniwyd yn ystod 2019/20 ynghyd ag ymateb y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • External Regulation Assurance