Manylion y mater

Community Asset Transfer Update

To provide an update on the impact the emergency situation has had on the Business Plan for Holywell Leisure Centre and Cambrian Aquatics

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Diweddariad ar drosglwyddiad Asedau Cymunedol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar effaith y sefyllfa argyfyngus ar Gynllun Busnes Canolfan Hamdden Treffynnon a Cambrian Aquatics.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Community Asset Transfer Update