Manylion y mater

Self-Evaluation of Education Services 2019 – 2021

To update Members on overall service performance over the last two years

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Hunanwerthuso Gwasanaethau Addysg 2019 – 2021

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i’r Aelodau ar berfformiad hollgynhwysfawr gwasanaethau dros y ddwy flynedd ddiwethaf

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Self-Evaluation of Education Services 2019 – 2021