Manylion y mater

Borderlands Line Train Services – Additional Services and Potential Impact on Stops

To receive a progress report on developments.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 29/01/2021

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Maw 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Gwasanaethau Trên Lein Y Gororau – Gwasanaethau Ychwanegol ac Effaith Bosib ar Arosfannau

Description (Welsh): Derbyn adroddiad cynnydd ar ddatblygiadau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Borderlands Line Train Services – Additional Services and Potential Impact on Stops