Manylion y mater

School Admission Arrangements 2022/23

To advise on the outcome of the statutory consultation exercise on the admission arrangements for September 2022 and to recommend approval.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 17/12/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Maw 2021 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Trefniadau Derbyn i’r Ysgol 2022/23

Description (Welsh): Cynghori ar ganlyniad yr ymgynghoriad statudol ar y trefniadau derbyn ar gyfer mis Medi 2022 ac argymell cymeradwyaeth.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • School Admission Arrangements 2022/23