Manylion y mater

Y Diweddaraf am Foderneiddio Ysgolion

To provide Members with an update on the School Modernisation Programme

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 27/11/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 28 Ion 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Addysg

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Diweddariad Moderneiddio Ysgolion

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Y Diweddaraf am Foderneiddio Ysgolion