Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

To consider the proposed Housing Revenue Account (HRA) Budget for 2020/21 and the HRA Business Plan.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 27/11/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 20 Ion 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned, Tai ac Asedau

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Assets

Title (Welsh): Cynllun Busnes Ariannol 30 Mlynedd y Cyfrif Refeniw Tai (CRT)

Description (Welsh): I ystyried Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer 2020/21 a’r Achos Busnes CRT.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA)