Manylion y mater

Approval of Costs for SHARP schemes at Ffordd Hiraethog and Ffordd Pandarus, Mostyn

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Deleted

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 26/11/2020

Report Type: Operational;

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cymeradwyo Costau ar gyfer cynlluniau SHARP yn Ffordd Hiraethog a Ffordd Pandarus, Mostyn

Description (Welsh): Ystyried y datblygiad arfaethedig o 30 o gartrefi Rhent Cymdeithasol newydd yn Ffordd Hiraethog a Ffordd Pandarus, Maes Pennant, Mostyn.