Manylion y mater

Blended Learning

To provide oversight of the work of schools, GwE and the Portfolio to maintain quality educational provision during the pandemic

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 26/11/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Dysgu Cyfunol

Description (Welsh): Darparu trosolwg o waith ysgolion, GwE a'r Portffolio i gynnal darpariaeth addysgol o safon yn ystod y pandemig

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Blended Learning