Manylion y mater

Adult Community Learning

To consider the new approach to delivery of our statutory responsibilities for Adult Community Learning

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 26/11/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 17 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Description (Welsh): Ystyried dull newydd o weithio ar, a darparu cyfrifoldebau statudol ar gyfer Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Adult Community Learning