Manylion y mater

Theatr Clwyd Alternative Delivery Model (ADM) Final Transfer Due Diligence Report

To receive a full and final report on due diligence once feedback from the Education, Youth and Culture Overview and Scrutiny Committee and a formal proposal from the Shadow Board have been received. To resolve any remaining service contract agreement issues and request delegated authority to finalise contractual process if required.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 25/11/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Diwydrwydd Dyladwy Terfynol ADM Theatr Clwyd

Description (Welsh): Derbyn adroddiad llawn a therfynol ar ddiwydrwydd dyladwy unwaith i’r adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant a chynnig ffurfiol gan y Bwrdd Cysgodol gael ei dderbyn. Datrys unrhyw faterion cytundeb contract gwasanaeth sy’n weddill a gwneud cais am awdurdod dirprwyedig i gadarnhau’r broses dan gontract os oes angen.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Theatr Clwyd ADM Final Transfer Due Diligence Report