Manylion y mater

Families First - Funding Element

To highlight evidenced achievements and to seek support for continuation of provision as detailed in the report.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 17/11/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Teuluoedd yn Gyntaf – Yr Elfen Ariannu

Description (Welsh): Tynnu sylw at y cyflawniadau a gofyn i’r Cabinet gefnogi parhau â’r ddarpariaeth sydd wedi’i nodi yn yr adroddiad.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Families First - Funding Element