Manylion y mater

Welsh Government Consultation on Corporate Joint Committees (CJCs)

Welsh Government has secured powers for the creation of CJCs on a regional basis originally to cover economic development, strategic planning, transport and school improvement, though the latter area has been removed from the current proposals. Welsh Government have now launched a consultation to seek views on the details of these proposals.

Math: Information Only

Notice of proposed decision first published: 10/11/2020

Report Type: Strategic;

Considered on: 8 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gydbwyllgorau Corfforaethol

Description (Welsh): Mae Llywodraeth Cymru wedi diogelu pwerau i greu Cydbwyllgorau Cyfun ar sail rhanbarthol i gynnwys datblygu economaidd, cynllunio strategol, cludiant a gwella ysgolion, er bod y maes olaf wedi cael ei dynnu o'r cynigion cyfredol. Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i geisio barn ar fanylion y cynigion hyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Welsh Government Consultation on Corporate Joint Committees (CJCs)