Manylion y mater

North Wales Economic Ambition Board - Final Growth Deal

To present the key documents required for approval to reach Final Deal Agreement for the North Wales Growth Deal with the UK Government and Welsh Government.

Math: Information Only

Notice of proposed decision first published: 10/11/2020

Considered on: 17 Tach 2020 by Cyngor Sir y Fflint

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Bargen Dwf Derfynol

Description (Welsh): Cyflwyno’r dogfennau allweddol gofynnol ar gyfer cymeradwyaeth i lunio Cytundeb Bargen Terfynol ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • North Wales Economic Ambition Board - Final Growth Deal