Manylion y mater

Welsh Government Consultation on Combined Joint Committees (CJCs)

To invite a response on the Welsh Government consultation on the creation of Combined Joint Committees (CJCs).

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 10/11/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 15 Rhag 2020 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol, Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Gydbwyllgorau Cyfun

Description (Welsh): Mae Llywodraeth Cymru wedi diogelu pwerau i greu Cydbwyllgorau Cyfun ar sail rhanbarthol i gynnwys datblygu economaidd, cynllunio strategol, cludiant a gwella ysgolion, er bod y maes olaf wedi cael ei dynnu o'r cynigion cyfredol. Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad i geisio barn ar fanylion y cynigion hyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Welsh Government Consultation on Combined Joint Committees (CJCs)