Manylion y mater

Emergency Situation Briefing (Verbal)

To update on the latest position and the risks and implications for Flintshire and service and business continuity.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 23/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Tach 2020 by Pwyllgor Archwilio

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Briffio ynghylch Sefyllfa Frys (Llafar)

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar y sefyllfa ddiweddaraf a’r risgiau a’r goblygiadau i Sir y Fflint a pharhad busnes a gwasanaeth.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Emergency Situation Briefing (Verbal)