Manylion y mater

Asset Disposal and Capital Receipts Generated 2019/20

To inform Members of the 2019/20 asset disposals.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Tach 2020 by Pwyllgor Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Gwarediad Asedau a Derbyniadau Cyfalaf a Gynhyrchwyd

Description (Welsh): Hysbysu Aelodau o Warediadau Asedau 2019/20

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Asset Disposal and Capital Receipts Generated 2019/20