Manylion y mater

Clwyd Pension Fund Update

To receive an update on the Clwyd Pension Fund including the Annual Report.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Pennaeth Cronfa Bensiynau Clwyd

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Diweddariad Cronfa Bensiwn Clwyd

Description (Welsh): I gael diweddariad ar Gronfa Bensiynau Clwyd, yn cynnwys yr Adroddiad Blynyddol.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Clwyd Pension Fund Update