Manylion y mater

Budget 2021/22 - Stage 1

That the Committee review and comment on the Corporate Services and Corporate Financing cost pressures and overall budget strategy.  And advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 16/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 2 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig: Amlinelliad o Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2021/22

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2021/22

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2021/22 outline