Manylion y mater

Budget 2021/22 - Stage 1

That the Committee review and comment on the Streetscene and Transportation and Planning, Environment and the Economy cost pressures and overall budget strategy.  And advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 10 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant), Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Cyllideb 2021/22 - Cam 1

Description (Welsh): Bod y Pwyllgor yn adolygu ac yn gwneud sylw am bwysau ariannol Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a strategaeth gyffredinol y gyllideb. Ac yn rhoi cyngor am unrhyw feysydd o effeithlonrwydd costau yr hoffai weld yn cael eu harchwilio ymhellach.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2021/22 outline