Manylion y mater

Budget 2021/22 - Stage 1

That the Committee review and comment on the Education & Youth cost pressures and overall budget strategy.  And advises on any areas of cost efficiency it would like to see explored further.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 21/10/2020

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 5 Tach 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg, Diwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid), Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig: Amlinelliad o Gyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2021/22

Description (Welsh): Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb Refeniw Cronfa’r Cyngor 2021/22

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy: Council Fund Revenue Budget 2021/22 outline