Manylion y mater

Employment & Workforce update to include Absence trends and analysis for Quarters 1 & 2

This report covers strategic updates in addition to the quarterly workforce statistics and their analysis.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Ion 2021 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Uwch Reolwr, Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

Adran: People and Resources

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am Gyflogaeth a’r Gweithlu gan gynnwys tueddiadau a dadansoddiad o Absenoldeb ar gyfer Chwarter 1 a 2

Description (Welsh): Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys diweddariadau strategol yn ogystal ag ystadegau chwarterol y gweithlu a dadansoddiad ohonynt.

Agenda items

Dogfennau

  • Employment & Workforce update to include Absence trends and analysis for Quarters 1 & 2