Manylion y mater

Update on Alltami Depot Stores

To give assurance that new working arrangements and processes are effective

Math: Information Only

Notice of proposed decision first published: 21/10/2020

Report Type: Operational;

Considered on: 8 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Strydlun a Chefn Gwlad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf ar Storfeydd Depo Alltami

Description (Welsh): Rhoi sicrwydd fod y prosesau a’r trefniadau gweithio newydd yn effeithiol

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Update on Alltami Depot Stores