Manylion y mater

Annual report on the Social Services Complaints and Compliments Procedure 2019-20

To report to members the number of complaints received by Social Services during the period 2019/20 including their broad themes and outcomes and any lessons learned.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 16/10/2020

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 3 Rhag 2020 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad blynyddol ar Weithdrefn Gwyno a Chanmol y Gwasanaethau Cymdeithasol 2019-20

Description (Welsh): Rhoi adroddiad i’r aelodau o nifer y cwynion a dderbyniwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y cyfnod 2019/20, gan gynnwys eu themâu a chanlyniadau ac unrhyw wersi a ddysgwyd.

Agenda items

Dogfennau

  • Comments, Compliments & Complaints